Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Wincenty Witos

 

„Są też i pewne dogmaty,
od których odstępować nie wolno, pod groźbą utraty szacunku u ludzi.
Jest to honor, godność i odwaga cywilna
[…]
bez nich nie ma życia i przyszłości"

Wincenty Witos

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

 

19.06.2015 r. - X Walne Zgromadzenie LTN-K

 

X Walne Zgromadzenie LTN-K ma się odbyć 19 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie LTN-K - przy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, al. Wilanowska 204, Warszawa

Skład X Walnego Zgromadzenia tworzyć mają:

- czlonkowie ustępujacych władz z kadencji 2012-2015

- delegaci wybrani według parytetu: 1 delegat na każdą rozpoczetą dziesiątkę członków oddziału.

Listy delegatów Oddziały mają składać do sekretarza Zarządu Głównego LTN-K Arkadiusza Indraszczyka do 30 marca 2015 r.

Wraz z nazwiskiem należy podać: adres zameldowania, adres do korespondencji, nr dowodu osobistego, nr PESEL.

Głównym zadaniem X Walnego Zgromadzenia będzie wybór nowych władz Towarzystwa.Designed by: &